Polityka prywatności i plików cookies

Słowniczek pojęć

Naszym priorytetem jest kwestia ochrony i poszanowania Twojej prywatności. Poniżej przedstawiamy obowiązujące na naszej stronie internetowej www.godislove.pl zasady ochrony Twoich danych osobowych i sposoby zarządzania Twoimi danymi osobowymi.

Poświęć chwilę na przeczytanie tego dokumentu i upewnij się, że należycie  dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych.

Przedstawiamy objaśnienie pojęć, które mogą budzić Twoje wątpliwości.

Administrator danych – Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy my – GOD IS LOVE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-227) przy ul. Wierzbowej 21. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”

Użytkownik – to Ty i inne osoby, które korzystają z naszej strony internetowej oraz jej podstrom.

Dane osobowe – wszelkie informacje identyfikujące lub umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej tj. osoby, której dane dotyczą, w tym pliki cookies

Pliki cookies – popularnie nazywane ciasteczkami. Jest to rodzaj danych informatycznych, najczęściej w formie niewielkich informacji tekstowych, które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie,tablecie). Niektóre ciasteczka przechowywane są do zamknięcia przez Ciebie przeglądarki internetowej, pozostałe gromadzone są w urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do chwili, gdy je usuniesz.

Polityka prywatności i plików cookies– to zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników serwisu internetowego. To także zasady wykorzystywania na stronie internetowej plików cookies (ciasteczek), określone w niniejszym dokumencie

Wskazujemy także, że inne niż w/w pojęcia pisane w niniejszej Polityce prywatności i plików cookies wielkimi literami mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu www.godislove.pl

 

Czy Twoje dane są u nas bezpieczne?

Bardzo ważne jest dla nas, byś czuł się bezpiecznie, gdy odwiedzasz naszą stronę. Chcemy byś miał świadomość, że od momentu, kiedy przekazujesz nam swoje dane, troszczymy się o nie przy dochowaniu odpowiednich standardów.

Pamiętaj, że masz prawo dostępu do swoich danych osobowych i możesz dokonać ich weryfikacji, poprawienia, a nawet usunięcia. Masz też prawo ograniczenia przetwarzania danych. W tym celu powinieneś skierować stosowne żądanie do n\ as jako Administratora Twoich danych osobowych.

Jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz też prawo sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, jeżeli podstawą przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy nasze jako Administratora lub podmiotu trzeciego (dwa rodzaje sprzeciwu).

W jaki sposób pozyskujemy Twoje dane?

Abyś mógł się z nami skontaktować, musisz wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest w nim podanie określonych danych osobowych. Możesz się z nami skontaktować też wykorzystując podane przez nas dane np. adres e-mail czy numer telefonu. W takiej korespondencji również podajesz nam swoje dane osobowe, jak chociażby adres e-mail lub numer telefonu. Podajesz nam swoje dane osobowe także korzystając z usług oferowanych przez Sklep, w tym przy zapisie do newslettera (adres e-mail) oraz składając za pośrednictwem Sklepu zamówienie.

Informujemy, że nie masz możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem.

Podanie danych osobowych przez Ciebie jest dobrowolne, jednocześnie jest konieczne byśmy mogli udzielić Ci odpowiedzi lub zawrzeć z Tobą umowę sprzedaży na odległość.

W jakim celu i zakresie przetwarzamy Twoje dane? Na jakiej podstawie?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe i wykorzystujemy je w zakresie i w celu realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu, w tym w szczególności wykonania zawieranych umów sprzedaży, rozwiązania przedstawionej przez Ciebie w trakcie kontaktu z nami sprawy oraz w celu marketingowym polegającym na promocji i optymalizacji naszych działań i usług, oraz działania Sklepu (w tym analizujemy sposoby korzystania ze Sklepu i newslettera, celem dostosowania ich treści do Twoich preferencji).

Jeśli wyrazisz dodatkową i opcjonalną zgodę  będziemy przetwarzać Twoje dane dla celów wysyłki e-mailem newslettera.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu oferowanych przez nas usług oraz nas samych, a także rozwiązanie przedstawianych przez Ciebie spraw.

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie także art. 10 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Jeżeli udzielisz takiej zgody, to możesz ją następnie w każdej chwili odwołać. Odwołanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych dotychczas, to jest przed odwołaniem zgody.

Dane osobowe związane ze skierowaną przez Ciebie wiadomością, będą przetwarzane przez nas jedynie przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy. Dane osobowe związane z działaniami marketingowymi będą przetwarzane przez czas niezbędny do ich prowadzenia lub wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu co do dalszego przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane także przez czas potrzebny na realizację usług na Twoją rzecz, a po zakończeniu ich świadczenia – przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania przez nas obowiązków na Twoją rzecz. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń oraz przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Informujemy także, że będziemy rejestrowali nr IP komputera, za pośrednictwem którego będziesz korzystać z Sklepu.

Komu powierzamy Twoje dane?

Odbiorcami danych osobowych naszych Użytkowników są lub będą podmioty: zapewniające hosting (przechowywanie) niniejszej strony internetowej, dostawcy narzędzi do zabezpieczenia strony, wysyłki newslettera, analityki ruchu na stronie lub prowadzenia marketingu, a także agencje reklamowe i upoważnione organy państwowe,  operatorzy płatności, poczta i firmy kurierskie.

Chcemy Cię zapewnić, że możesz wymagać od podmiotów trzecich tych samych standardów, które Ci zapewniamy. Powierzenie przetwarzania zebranych przez nas danych osobowych Użytkowników na rzecz innych podmiotów odbywa się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Jak zabezpieczamy Twoje dane?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, stosujemy środki techniczne zapobiegające pozyskiwanie i modyfikowanie przez osoby do tego nieuprawnione Twoich danych osobowych, które przesyłasz nam drogą elektroniczną. Zapewniamy Ci możliwość skontaktowania się z nami w sposób anonimowy albo z wykorzystaniem pseudonimu, niemniej w niektórych sprawach możemy wymagać od Ciebie, abyś podał nam swoje dane osobowe.

W jakim celu i zakresie korzystamy z plików cookies?

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Część plików cookies przechowujemy na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie, tablecie). Dostęp do tych informacji uzyskujemy w celach statystycznych np. obsługi liczników odwiedzin, korzystania z sond, preferencji języka, analizy sposobu, w jaki użytkownicy korzystają ze Sklepu lub newslettera, jak również w celach marketingowych np. poprzez analizę Twojej aktywności na stronie i w newsletterze i dopasowanie ich treści do Twoich potrzeb i zainteresowań tj. personalizowanie treści.

Dla potrzeb statystycznych korzystamy z usługi Google Analytics, która wykorzystuje wspomniane pliki cookies. Dzięki Google Analytics mamy możliwość uzyskania informacji, jak Użytkownik zachowuje się podczas korzystania z naszej strony internetowej m.in. ile czasu spędza na naszej stronie, które podstrony przegląda. Abyśmy mogli się o tym dowiedzieć, informacje generowane przez pliki cookies (w tym adres IP) są najpierw przekazywane spółce Google. Na podstawie tych informacji spółka Google tworzy raporty dotyczące ruchu na stronach internetowych oraz innych usług z nim związanych. Google może przekazywać te informacje innym podmiotom, jeżeli będzie do tego zobowiązana obowiązującymi przepisami, lub podmiotom współpracującym, które w imieniu spółki przetwarzają takie dane. Więcej informacji na temat działania Google Analytics uzyskasz bezpośrednio na stronie: https://www.google.com/analytics/.

 

Jak można ograniczyć lub wyłączyć działanie plików cookies?

Jeżeli chcesz ograniczyć lub wyłączyć działanie plików cookies, możesz zrobić to samodzielnie poprzez zmianę ustawień Twojej przeglądarki internetowej. Miej na uwadze to, że zmiana ustawień obsługi plików cookies może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie naszej strony internetowej tj. możesz mieć trudności z zalogowaniem się do Konta, kontynuacją lub złożeniem zamówienia w Sklepie, może to także powodować utratę sesji po zalogowaniu się do Konta.

W linkach poniżej znajdziesz przykładowy opis zmiany ustawień plików cookies dla popularnych przeglądarek internetowych:

– Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

– Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/products/firefox/protect-your-privacy/cookies

– Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

– Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835

– Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Aby wyłączyć działanie usługi Google Analytics należy zainstalować następujące bezpłatne oprogramowanie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl.

 

Jak się z nami skontaktować?

Jeżeli masz pytania lub uwagi dotyczące naszej strony, a także zastrzeżenia w zakresie tego, jak chroniona jest Twoja prywatność, skontaktuj się z nami za pośrednictwem office@godislove.pl